Αρωματικά Φυτά

Θυμάρι

1,40 

Αρωματικά Φυτά

Άνιθος

1,30 

Αρωματικά Φυτά

Βασιλίκος

0,60 

Αρωματικά Φυτά

Δυόσμος

0,90 

Αρωματικά Φυτά

Εστραγκόν

2,50